Dagdelen

Hoe ziet de ochtend er uit?

Wij werken met twee leidsters per groep, die beide gediplomeerd zijn. Regelmaat en ritme geven een kind houvast en veiligheid. De ochtenden verlopen daarom volgens een vast ritme.

Bij binnenkomst staan er verschillende soorten speelgoed en spelmateriaal op de tafels en in de hoeken. Kinderen kiezen zelf waarmee ze spelen. Als alle ouders uitgezwaaid zijn gaan we aan het werk. We gaan plakken, kleuren, kleien verven of we doen een spelletje. Rond 10 uur gaan we in de kring, luisteren we samen naar een bijbelverhaal, zingen we liedjes en bidden we samen. Daarna krijgen de kinderen een beker drinken en een koekje.

Na de kring gaan we, als het weer het toe laat, naar buiten om even te rennen, klimmen en fietsen.

We besluiten de ochtend met een tweede kring. Hier wordt gezongen, voorgelezen, muziek gemaakt en in deze kring vieren we de feestjes van de kinderen.

Schermafbeelding 2019-12-13 om 14.25.09