Aanmelden

Plaatsing en uitstroom

U krijgt ongeveer 2 maanden van te voren van onze administratie bericht wanneer er op de speelzaal plek is voor uw peuter. Leidsters van betreffende speelzaal nodigen u en uw peuter uit om eerst kennis te komen maken voordat uw peuter geplaatst wordt. Uitschrijven zal automatisch plaatsvinden wanneer het kind de 4 jarige leeftijd heeft bereikt. Mocht uw kind na de vierde verjaardag niet meteen op de basisschool geplaatst kunnen worden, kan het in sommige gevallen langer op de peuteropvang blijven. In dat geval is de ouderbijdrage ook langer verschuldigd. Bespreekt u dit ruim van te voren met de leidster van de peuteropvang én met de basisschool. U kunt de kinderopvangtoeslag dan eveneens tijdig stopzetten.

Betalingen

SPCP brengt 40 weken peuteropvang in rekening, verspreidt over 12 maanden. Ouderbijdrage is verschuldigd tot aan de vierde verjaardag van uw kind, tenzij 1 maand van tevoren een afwijkende datum wordt opgegeven.

Speelzaal kosten

Wat betreft het bekostigen van de peuteropvang van uw kind, zijn er twee mogelijkheden:
1. U komt in aanmerking voor kinderopvangtoeslag (kinderopvangplaats)
2. U komt in aanmerking voor subsidie van de gemeente (subsidieplaats)

Kom ik in aanmerking voor kinderopvangtoeslag?

Wanneer u (en uw eventuele toeslagpartner) aan onderstaande voorwaarden voldoet heeft u recht op kinderopvangtoeslag:

  • U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage voor het kind. Of u onderhoudt uw kind in belangrijke mate
  • De peuteropvang van uw kind is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)
  • U heeft een schriftelijke overeenkomst met de peuteropvang. Hier moeten bepaalde gegevens in staan, zoals de uurprijs van de opvang en het aantal opvanguren per jaar
  •  U en uw toeslagpartner hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning
  • U werkt, studeert of volgt een traject om werk te vinden. Of u volgt verplicht een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling. Dit geldt ook voor uw toeslagpartner (meer informatie op www.toeslagen.nl )

Wanneer u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag ontvangt u maandelijks de volledige nota van de peuteropvang en ontvangt u een (groot) deel terug van de belastingdienst. Om kinderopvangtoeslag aan te vragen gaat u naar www.belastingdienst.nl

Kom ik in aanmerking voor een door de gemeente gesubsidieerde plaats?

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag? Dan kunt u in aanmerking komen voor een subsidieplaats. De kosten van de peuteropvang worden deels door de gemeente betaald en ouders betalen dan een inkomensafhankelijke bijdrage. Een indicatie van de kosten kunt u vinden in onderstaande tabel.

We maken u er op attent dat we pas de kosten van een subsidieplaats in rekening kunnen brengen, vanaf de eerste maand volgend op ontvangst van de inkomensverklaringen van beide ouders.

Ouderbijdrage 2022 Gemeente Nunspeet